Motiverende gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering is een cliëntgerichte, directieve methode om de intrinsieke motivatie tot gedragsverandering van de ander te bevorderen. Het uitgangspunt bij Motiverende Gespreksvoering is dat de motivatie tot verandering vanuit de persoon zelf komt.

Inhoud

In deze basistraining wordt kennis gemaakt met Motiverende Gespreksvoering, een methode die inzicht biedt in gedragsverandering en de begeleiding daarvan. De theorie van gedragsverandering en de verschillende fasen van Prochaska & DiClemente komen aan bod. Tevens worden de vier processen van Motiverende Gespreksvoering volgens Miller en Rollnick besproken. Er wordt stilgestaan bij de basishouding, de spirit, van Motiverende Gespreksvoering. Verder wordt geoefend met verschillende technieken om aan te sluiten bij de cliënt en hoe men verandertaal uit kan lokken. Tevens komt ‘weerstand’ en de invloed daarop van de professional uitgebreid aan bod. In de training is voldoende tijd om te oefenen. Ook kan er plenair een demo gegeven worden. Daarnaast is er ruimte om aan de hand van ingebrachte casuïstiek vragen te stellen en te oefenen.

Kortom, een zeer praktijkgerichte training met veel oefening.

Doelstelling

Aan het einde van deze training

  • Heeft de professional kennis van Motiverende Gespreksvoering.
  • Heeft de professional zicht op het proces van een gedragsverandering.
  • Is de professional zich bewust van de invloed op het proces van gedragsverandering.
  • Kan de professional verschillende technieken van Motiverende Gespreksvoering toepassen.
  • Kan de professional verandertaal herkennen en uitlokken.
  • Kan de professional weerstand beter herkennen, hanteren en beïnvloeden.

Opzet

Praktische en interactieve training met oefeningen zowel theorie als casuïstiek. 

Doelgroep

De training is voor professionals in de zorg met een MBO, HBO, WO of WO+ opleiding.

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is 20, minimaal 17.

Studiemateriaal

Studiemateriaal wordt verzorgd door Psychocare opleidingen.

 

Duur: 1 dag (10.00 uur – 17.00 uur)

Studiebelasting 6 uur

Data: 7 juni 2021

Investering: € 249,00

Locatie: Houten

Accreditatie: n.v.t.

 

Heb je vragen?

Bel naar 030-2657227 of mail naar info@psychocare.nl.

 

Docent: Hilde Jans

Psycholoog

Wij gaan voor CO2 Neutraal.

Bij elke trainingsdag wordt er via Trees for all een boom geplant.