Supervisie en leertherapie

Supervisie

Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject dat psychologen en orthopedagogen volgen na hun universitaire opleiding. De kwaliteit van psychologen is immers breder dan scholing en ervaring. Het gaat ook om het ‘groeien’ in het vak, het vormen van een […]

Leertherapie

Leertherapie is onder andere onderdeel van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, GZ-psycholoog en psychotherapeut of voor behandelaren die hun werkwijze willen verdiepen en heeft het doel om de beroepsuitoefening te bevorderen. Tevens kan leertherapie als doel hebben de rol van cliënt te ervaren […]

N=1

N=1 begeleiding is gericht op de begeleiding bij het schrijven van een N=1 of N=2 verslag in het kader van de VGCt opleiding. Dit is een bekwaamheids proef voor elk aankomend cognitief gedragstherapeut. Hierbij doe je verslag van een cognitief gedragstherapeutische […]

Wij gaan voor CO2 Neutraal.

Bij elke trainingsdag wordt er via Trees for all een boom geplant.